Nieuws

De hele dag werd het nieuws beheerst door de berichtgeving over Boston. Vooral CNN vertoonde steeds weer dezelfde beelden.
Het werd alsmaar grimmiger en steeds meer bekroop me het gevoel dat er daar een oorlog aan de gang was. Mensen die binnen moesten blijven, openbaar vervoer plat, enorme hoeveelheden politie op de been.
Hoe moet dat verder….?