Privacy verklaring

Contactgegevens
Het blog KnutzEls wordt beheerd door Els Hengstmengel. Om de eigen privacy te beschermen worden de naw-gegevens niet gepubliceerd.
Het e-mailadres is: knutzels@knutzels.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Het blog KnutzEls gebruikt het statistiekprogramma van Google Analytics, waarmee onder andere wordt bijgehouden hoeveel lezers de site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op KnutzEls in kaart te brengen en de website verder te optimaliseren.
Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. Google Analytics verkrijgt de informatie middels het IP-adres van degene die reageert. Google Analytics heeft geen toestemming gekregen om die gegevens te delen met derden.

Reacties
Het is mogelijk om bij artikelen van Knutzels een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt het IP-adres van de reageerder zichtbaar voor de beheerder. Daarnaast word gevraagd om een (schuil)naam, e-mailadres en eventueel website in te vullen. Alleen de (schuil)naam wordt getoond, e-mailadres en website blijven verborgen.
Bij het reageren op een artikel heeft iedere lezer echter ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers.

Ook is het mogelijk via een contactformulier te reageren. Hierbij wordt gevraagd om een (schuil)naam en een e-mailadres. De gegevens van het contactformulier zijn alleen door de beheerder te bekijken.

Opslag persoonsgegevens
Mensen onder de 16 jaar
Knutzels heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is voor de beheerder echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wanneer mocht blijken dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met knutzels@knutzels.nl, waarna de informatie zo spoedig mogelijk zal worden verwijderd.

Bewaartermijn
Knutzels bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan 1 jaar. Reacties onder artikelen kunnen tot uiterlijk 3 weken na plaatsing van het artikel worden gepubliceerd en blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Degene die Knutzels bezoekt geeft daarmee toestemming de gegevens te verwerken. Het is echter mogelijk om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door KnutzEls .
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoons-gegevens dient gemaild te worden aan knutzels@knutzels.nl

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Google Analytics
Knutzels plaatst cookies van Google om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om de privacy zo veel mogelijk te beschermen is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook het IP-adres is geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media
KnutzEls
maakt gebruik van socialmedia-buttons. Door deze buttons kunnen artikelen gedeeld worden op socialmedia-platforms. De meeste socialmedia-kanalen werken met cookies. Knutzels heeft geen invloed op hoe de diverse sociale media die cookies plaatsen. Daarvoor wordt verwezen naar de privacy-verklaringen van de betreffende socialmedia-kanalen.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Cookies kunnen worden uitgeschakeld en verwijderd via browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe dit moet worden gedaan.

Meer informatie?
Voor meer informatie inzake de privacywet wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoongegevens.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht toch nog aanleiding zijn voor een aanvulling, neem dan contact op met knutzels@knutzels.nl.