Nieuws

De hele dag werd het nieuws beheerst door de berichtgeving over Boston. Vooral CNN vertoonde steeds weer dezelfde beelden.
Het werd alsmaar grimmiger en steeds meer bekroop me het gevoel dat er daar een oorlog aan de gang was. Mensen die binnen moesten blijven, openbaar vervoer plat, enorme hoeveelheden politie op de been.
Hoe moet dat verder….?

 

2 thoughts on “Nieuws

  1. Ik keur het absoluut niet goed, maar ik erger me heel erg aan de berichtgeving. Terroristische aanslagen vinden continu over de hele wereld plaats, maar zodra er iets in Amerika gebeurt, wordt alles zo verschrikkelijk overtrokken.

Comments are closed.