Schaap

schaapWie Texel zegt, zegt schapen. Honderden, duizenden grazen er in de groene weiden. Zo lief… Telkens als we weer langs zo’n wei kwamen, werd ik ter plekke vertederd. Zo’n wollig beest, knabbelend aan het gras… Maar toen we over een dijk in Oudeschild reden, zag ik ineens een schaap op z’n rug liggen. Ik weet dat zoiets heel dramatisch is. Het dier kan niet overeind komen en zou sterven… Leo keerde de auto om te checken of ik het toch wel goed gezien had. En ja…, maar wat te doen? Ik liep naar een huis, maar daar bleek niemand thuis. Uiteindelijk belde ik de politie. Niet het 112 alarm, maar het nummer voor mindere zaken. Er zou actie ondernomen worden. Ik hoefde niet te blijven. Terwijl ik nog wat aarzelde en nog even bleef kijken, kwam er een wandelaarster aan en van de andere kant een jonge vrouw met een hond. Ik legde uit wat er aan de hand was en zij klauterden over de sloot en het hek. En binnen de kortste keren stond schaap weer op zijn of haar pootjes. Kalm liep het weg… zonder gemekker 😉 De wandelaarster stak haar hand op en zwaaide. En ik belde nogmaals de politie om te melden dat alles gelukkig goed gekomen was en er geen auto meer hoefde uit te rijden.

6 thoughts on “Schaap

  1. Inderdaad, gewoon even onder bij de vacht pakken en overeind trekken. Toen ik destijds op een waterzuivering werkte gebeurde dat ook wel. Daar liepen de schapen om de grond rondom de bakken schoon te houden.

  2. Zo’n dier rolt meestal in een kuil in het weiland en door de zware vacht kan het zelf niet overeind komen. Maar ze geven het ook geestelijk op na een tijdje en gaan dan gewoon dood. Ik heb er heel wat gered toen we hier nog schapen voor het huis hadden. Niet dat ik ze zelf omhoog ging helpen, maar ik keek wel regelmatig en als het weer eens zover was (toch wel een paar maal per jaar) dan belde ik meteen de eigenaar. Die kwam dan als een speer, want het schijnt vrij snel te gaan.

Comments are closed.