Knutzels’ Duplicate Spel (12)

Ondanks de pauze waren er maar drie inzendsters voor deze ronde. Rina, Ria en Jacqueline stuurden onderstaande woorden in en kregen daarvoor de volgende scores:

Het woord met de hoogste score (AFPOMPTE N8 verticaal) werd gevonden door Ria S.  en wordt gelegd.

 


De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score (= 0) te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Maar ook deze keer kon Mr. Einstein Ria niet verbeteren. Mooi gevonden, Ria!


Knutzels’ Duplicate Spel (11)

Waren de letters te moeilijk of waren er zoveel een weekje tussenuit? Ik kreeg maar drie woorden binnen deze week. Kijk maar hieronder welke woorden en de bijbehorende scores.


Ria S. vond het woord met de hoogste score EH (J10 horizontaal) en dat wordt ook gelegd.


Met de letters uit deze ronde kunnen zo te zien heel wat woorden worden gevonden. Ik hoop dan ook op wat meer inzenders.
De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
In de zijbalk staat de tussenscore na 10 rondes. Voor niet gespeelde rondes werd 0 punten genoteerd. Dat bleek toch het meest eerlijk te zijn. Nieuwkomers zijn altijd nog altijd welkom.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Mr. EINSTEIN zou de hoogst behaalbare score hebben gemaakt met het woord HE op B8 verticaal.
Daardoor zouden HAFAATJES en EX zijn gevormd. HAFA betekent Harmonie en Fanfare, het verkleinwoordje is dan HAFAATJES. Het is een echt scrabblewoord, dat nauwelijks in de dagelijkse taal wordt gebruikt, vrees ik. Maar ja, het had gemogen.


Knutzels’ Duplicate spel (10)

Deze week kwam er een nieuwe speler bij. Amnnemieke welkom en veel succes! Ik vond de vorige weke getrokken letters nogal moeilijk, maar er kwamen toch verschillende oplossingen binnen.
Kijk hieronder voor de woorden en bijbehorende scores.

Het woord met de hoogste score BUUTTEN (F9 H) werd gevonden door Ria S. en wordt gelegd.


De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Maar deze week kon Mr. EINSTEIN de score van Ria niet verbeteren!

Knutzels’ Duplicate Spel (9)

De getrokken letters van vorige week leverden vijf oplossingen:

Het woord met de hoogste score KUST werd gevonden door Rina, Bettie en Ria S. en wordt gelegd.


De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op WOENSDAGAVOND as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd.
Hij gaf aan dat er een nog hogere score te behalen was, namelijk KATIS  (op 12A horizontaal) dat 43 punten zou hebben opgeleverd.
Van Dale geeft voor dit woord de volgende verklaring:

1. Oost-Indisch gewicht van 0,01 pikol = 0,6176 kg (vormvariant: kattie)
2. (verouderd) loden theedoos (vormvariant: kattie)

Knutzels’ Duplicate Spel (8)

Deze week waren niet zoveel woorden mogelijk, maar twee verschillende woorden werden gevonden. Zoals je hieronder ziet, legden Bettie, Renée vdG en Ria S. alle drie VELOS (39 punten), dat ook door Meester EINSTEIN als hoogst haalbare werd gevonden. Dat werd dan ook gelegd.De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Deze week werd Meester EINSTEIN dus verslagen door Bettie, Renée en Ria!

Scrabble-woorden

Hier komen weer een aantal woorden, die gelegd werden tijdens het wekelijkse spelletje Scrabble Duplicate van De Klinkers uit Rotterdam. Het zijn allemaal woorden die in de Dikke Van Dale staan, maar waaraan je niet elke dag denkt. Misschien helpen ze bij een wat nare lettercombi bij een partijtje Wordfeud. Al geef ik geen garantie dat met dezelfde woordenlijst gehanteerd wordt.

nefrose (nierziekte, m.n. verlies van eiwit door de urine);
neuroma (van de zenuwen uitgaande goedaardige weefselvernieuwing, hoofdzakelijk bestaande uit zenuwvezels);
ranokje (uiteinde van een ra);
rokou (ontleend aan Frans rocou, ontleend aan Portugees urucu, een inheemse Braziliaanse benaming waarvoor uiteenlopende suggesties voor de betekenis bestaan);
teasede (prikkelen, verleiden, bv. tot seks of tot de aanschaf van enig goed);
veek (aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op strand en dijken achterblijft);
vroon (viswater dat aan de landsheer behoorde);
windboer (exploitant van een of meer windturbines);
zanen (room afscheiden, afromen);
zonkje (lage grond, inzinking van het terrein).

Knutzels’ Duplicate Spel (7)

Gelukkig waren er deze week weer wat meer inzenders. En de woorden waren ook verschillend. Kijk hieronder voor de woorden en bijbehorende scores.

Na de 10e ronde zal ik ook nog een opgave van de totaal score geven.

Het woord met de hoogste score ZIJWEG werd gevonden door Ria S. en Renée vdG en wordt gelegd. Het bord ziet er nu zo uit:


De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Naast het gelegde woord vond Meester Einstein ook nog PEKWIJN (K1 V) of ZWEI (10A H), maar die leverden ook allebei 36 punten op.
Hoewel Meester EINSTEIN soms de vreemdste woorden vindt, zijn dat toch altijd woorden uit de laatste editie van De Dikke Van Dale.

Knutzels’Duplicate Spel (6)

Helaas waren er deze week maar drie inzenders voor Knutzels’ Duplicate Spel. Hier staan hun de woorden en bijbehorende scores.
Nieuwkomers zijn nog altijd welkom.De totaalscore van alle rondes houd ik weliswaar bij, maar die is hier niet zo van belang. De grootste uitdaging zit ‘m in het vinden van een woord met de hoogste score.

Het woord met de hoogste score (met 3x woordwaarde) HAK (M8 hor.)  werd gevonden door Ria S. en wordt gelegd. Ria behaalde hiermee deze week een solo!


De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd. Maar ook Meester EINSTEIN kon geen hogere score vinden dan met het gelegde woord.

Knutzels´Duplicate Spel (5)

Deze week waren er meerdere mogelijkheden om woorden te vormen in Knutzels’ Duplicate Spel. De gevonden woorden met de scores staan hier:

Het woord met de hoogste score MUNGO (I7H) werd gevonden door Jacqueline en wordt gelegd. Mooi gevonden!

De gevonden woorden kunnen uitsluitend met onderstaand formulier worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op woensdagavond as. om 24.00 uur.
Nieuwkomers zijn altijd welkom. Zij worden geacht in de niet gespeelde rondes de laagste score te hebben behaald.

KnutzEls' Duplicate Spel

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht, maar wordt niet gepubliceerd)

Gevonden woord:

Coördinaten Punten

PS:
Alle scores worden met een speciaal voor Scrabblepartijen geschreven programma gecontroleerd. Daarmee is de hoogst haalbare score te vinden en speelt (buiten mededinging) ook de computer mee, die ik Meester EINSTEIN heb genoemd.
Hij gaf aan dat er een nog hogere score te behalen was, namelijk ZOUK (op I7… horizontaal), dat 25 punten zou hebben opgeleverd.
………………………..

Scrabble-woorden

Hier komen weer wat meer of minder onbekende woorden, die tijdens mijn wekelijks spelletje Duplicate bij Scrabbleclub De Klinkers werden gelegd. Tussen () staat een summiere uitleg wat het woord betekent. Mogelijk geeft het Van Dale Elektronisch Woordenboek een veel uitgebreidere uitleg. Maar die moeten jullie dan zelf opzoeken.

brems (grote vlieg die bloed zuigt bij warmbloedige dieren);
candy (snoepgoed, suikergoed);
cedi (munteenheid van Ghana);
clavis (klep op een blaasinstrument);
gehands ((voor de hand) passen);
grunten (van zangers, m.n. van metalbands) grunts ten gehore brengen);
heben (bevallige schenksters);
ijshaken (stok om schotsen op het ijs te halen);
jemie (tussenwerpsel, uitroep);
karonje (feeks, helleveeg);
korantje (verzamelstaat van gegevens betreffende de op één dag verrichte geldhandelingen);
meuks (zacht, vriendelijk, rijp);
muisogen (kleine ogen als van een muis).