Scrabble-woorden

Hier komen weer een aantal woorden, die gelegd werden tijdens het wekelijkse spelletje Scrabble Duplicate van De Klinkers uit Rotterdam. Het zijn allemaal woorden die in de Dikke Van Dale staan, maar waaraan je niet elke dag denkt. Misschien helpen ze bij een wat nare lettercombi bij een partijtje Wordfeud. Al geef ik geen garantie dat met dezelfde woordenlijst gehanteerd wordt.

nefrose (nierziekte, m.n. verlies van eiwit door de urine);
neuroma (van de zenuwen uitgaande goedaardige weefselvernieuwing, hoofdzakelijk bestaande uit zenuwvezels);
ranokje (uiteinde van een ra);
rokou (ontleend aan Frans rocou, ontleend aan Portugees urucu, een inheemse Braziliaanse benaming waarvoor uiteenlopende suggesties voor de betekenis bestaan);
teasede (prikkelen, verleiden, bv. tot seks of tot de aanschaf van enig goed);
veek (aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op strand en dijken achterblijft);
vroon (viswater dat aan de landsheer behoorde);
windboer (exploitant van een of meer windturbines);
zanen (room afscheiden, afromen);
zonkje (lage grond, inzinking van het terrein).

Scrabble-woorden

Hier komen weer wat meer of minder onbekende woorden, die tijdens mijn wekelijks spelletje Duplicate bij Scrabbleclub De Klinkers werden gelegd. Tussen () staat een summiere uitleg wat het woord betekent. Mogelijk geeft het Van Dale Elektronisch Woordenboek een veel uitgebreidere uitleg. Maar die moeten jullie dan zelf opzoeken.

brems (grote vlieg die bloed zuigt bij warmbloedige dieren);
candy (snoepgoed, suikergoed);
cedi (munteenheid van Ghana);
clavis (klep op een blaasinstrument);
gehands ((voor de hand) passen);
grunten (van zangers, m.n. van metalbands) grunts ten gehore brengen);
heben (bevallige schenksters);
ijshaken (stok om schotsen op het ijs te halen);
jemie (tussenwerpsel, uitroep);
karonje (feeks, helleveeg);
korantje (verzamelstaat van gegevens betreffende de op één dag verrichte geldhandelingen);
meuks (zacht, vriendelijk, rijp);
muisogen (kleine ogen als van een muis).