Scrabble-woorden

Hier komen weer wat meer of minder onbekende woorden, die tijdens mijn wekelijks spelletje Duplicate bij Scrabbleclub De Klinkers werden gelegd. Tussen () staat een summiere uitleg wat het woord betekent. Mogelijk geeft het Van Dale Elektronisch Woordenboek een veel uitgebreidere uitleg. Maar die moeten jullie dan zelf opzoeken.

brems (grote vlieg die bloed zuigt bij warmbloedige dieren);
candy (snoepgoed, suikergoed);
cedi (munteenheid van Ghana);
clavis (klep op een blaasinstrument);
gehands ((voor de hand) passen);
grunten (van zangers, m.n. van metalbands) grunts ten gehore brengen);
heben (bevallige schenksters);
ijshaken (stok om schotsen op het ijs te halen);
jemie (tussenwerpsel, uitroep);
karonje (feeks, helleveeg);
korantje (verzamelstaat van gegevens betreffende de op één dag verrichte geldhandelingen);
meuks (zacht, vriendelijk, rijp);
muisogen (kleine ogen als van een muis).