Emancipatie

Jet Bussemaker heeft de oude koe maar weer eens van stal gehaald. Vrouwen moeten meer aan het werk Dus niet thuis blijven zitten en je kennis laten verstoffen. Maar ja, dan moet er wel werk zijn. Een baan vinden in deze tijd is geen sinecure.
Vrouwen mogen niet teren op het inkomen van hun man. Toch is thuis alles op rolletjes laten lopen óók een (fulltime) baan. Je hebt echt je handen vol aan het huishouden doen, de school- en buitenschoolse activiteiten van de kinderen onderhouden, de financiën regelen en voordelig maar toch verantwoord eten koken.

Jet heeft wel een punt, als ze zegt dat je zelfstandig moet kunnen zijn. Een behoorlijke opleiding volgen, zodat je in geval van nood, in je eigen onderhoud kunt voorzien. Maar dat is voor mijn geen nieuws, want daar was mijn moeder al van overtuigd.

 

Die mocht zelf niet doorleren, hoewel ze dat graag had gewild. Ze moest op elfjarige leeftijd “in een dienstje” omdat mijn opa na de dood van zijn vrouw het geld bitter nodig had. Maar ja, dat was in 1919, dus echt andere tijden.
Toen mijn zus in 1942 van de lagere school kwam, ging ze naar de HBS. En ik ging naar de MULO. En reken maar dat mama (en op de achtergrond papa) er streng op toezagen dat je je best deed. Mijn moeder was dan ook een Dolle Mina avant la lettre en daar ben ik best trots op. Ik wist dus al lang dat “Marie wijzer moet worden”.