Andere kijk

Je hoop het natuurlijk niet, dat je dement wordt. Je wilt het vast ook niet voor je naasten. Maar zo’n proces is niet te keren. Hoogstens kunnen we proberen het leven voor de demente mens zo prettig mogelijk te maken.

En dan blijkt dat zelfs demente ouderen nog wel wat (opnieuw) kunnen leren. Door de Montesorri methode, die niet alleen kinderen op prettige wijze allerlei vaardigheden heeft geleerd.

link: https://youtu.be/w2HQoD36E6o

Door mensen weer bij het dagelijks leven te betrekken, ze kleine maar zeer herkenbare en voor hen uitvoerbare taken op te dragen. Het geeft ze weer zelfvertrouwen, maakt ze weer een “gewoon” mens.

5 thoughts on “Andere kijk

  1. Veel is ook afhankelijk van het karakter van de demente, Niet iedereen wordt vriendelijk dement en wil van alles. Mijn vader werd bijvoorbeeld erg kwaad en moest van dit soort activiteiten niets hebben. Maar het is goed dat er wat wordt onderzocht en geprobeerd.

  2. inderdaad, hou ze achter de geraniums weg en laat ze actief met iets bezig zijn met wat herkenbaar is.

Comments are closed.