Ranzig

Dat het in studentenkamers soms een geweldige rotzooi is, weet ik uit ervaring. Als wij op (aangekondigd) bezoek kwamen, was de ergste rotzooi weggemoffeld. Maar dan nog kon zo’n kamer niet voldoen aan het predikaat “schoon”. En wat te denken van een studentenflat, waar 24 studenten op één etage woonden en de keuken deelden. Daar wil je niet gezien worden en als moeder spoken er de akeligste ziektes door je hoofd. Maar ja, onze kinderen zijn, ondanks al die ronddansende bacteriën en bacillen, toch opgegroeid tot nette mannen.

Zal de  nu lopende verkiezing tot “ransbal” uiteindelijk leiden tot een wat hygiënischer houding van de studenten. Ik ben benieuwd…

ransbal

Bewaren

4 thoughts on “Ranzig

  1. Brr…al die aangekoekte resten. Moet er niet aan denken om zo’n keuken te gebruiken.

  2. Het ergste lijkt het mij voor de studenten, die wél netjes zijn. Dat is toch een eeuwige strijd, die je altijd verliest tussen die smeerlappen? Maar misschien dat ze verstandig zijn en weigeren om in zo’n huis te wonen.

Comments are closed.