De Oud-Rotterdammer

Naast de dagelijkse krant lezen wij de huis-aan-huisbladen om ons op de hoogte te houden van wat er zoal in onze stad en omgeving gebeurt.

Oud en nieuw Rotterdam

Oud en nieuw Rotterdam

Maar één maal in de twee weken halen wij bij de supermarkt nog een krantje op: De Oud-Rotterdammer. Inderdaad, voor de 55+ bewoners van Rotjeknor.Er staan allerlei artikelen in over vroeger. Het is pure nostaglie. Lezers kunnen er hun verhaal in kwijt en om de collum van Gerard Cox valt altijd wel wat te lachen.

Natuurlijk staat er een raadplaat in. Een foto van vroeger, met de vraag “waar dat nou was” en daar wordt uitbundig op gereageerd.

Voor wie er ook eens wat van wil lezen: in het krantenarchief kan je de laatste editie maar ook alle kranten van voorgaande jaren bekijken. Wie nog eens met zijn oude schoolkameraadje of danspartner uit zijn jeugd wil praten, het contact zou zomaar via de Oud-Rotterdammer kunnen verlopen.

Wij kijken er telkens weer naar uit.