Pruimen

Eigenlijk denk dat je het nergens meer kunt kopen, pruimtabak. Ja, in Indonesië zagen we het nog vaak, ook in Birma. Mensen met brokkelige zwarte tanden van het kauwen van betelblad. Het scheen zelfs een beetje mode te zijn. Ik vond het een vreselijk vies gezicht.

Vroeger kauwde men hier ook op tabak, pruimtabak. Je kon het gewoon kopen bij de tabakswinkel. Mijn moeder hielp bij zo’n winkel in de buurt en soms mocht ik ook achter de toonbank staan en sigaren, sigaretten en dus ook pruimtabak verkopen.

Sommige mensen hadden thuis een kwispedoor, een flinke pot waar de uitgekauwde prut in gespuugd werd. Wij hadden zo’n ding gelukkig niet in huis, al pruimde mijn opa wel.

Dan kwam hij bij zijn wekelijks bezoek op vrijdagavond al kauwend binnen. Ik vond hem niet zo aardig, want hij was vaak onhebbelijk tegen mijn moeder.

En was dan ook blij als hij rond een uur of negen weer naar huis ging. Dan kreeg ik meestal een dubbeltje. Maar soms “verraste” hij me een stopte dan zo’n warme, zachte en natte klets in mijn hand.

Ik word nog kotsmisselijk als ik er aan denk. Nee, ik had geen goede band met mijn opa. Maar een stukje over pruimen op de scheurkalender bracht me op dit blogje.

8 thoughts on “Pruimen

  1. Pruimtabak kan je nog kopen en daar zullen schijnbaar nog een paar klanten voor zijn. Een paar jaar geleden heb ik het een keer gevraagd in een tabakszaak. Zelf heb ik nooit gerookt. Ik had een opa die pruimde. Was schipper geweest. Tot op hoge leeftijd (80+) kwatte die de oude pruim over ruim 3 meter in de kwispedoor. Daarna heb ik het 50 jaar niemand meer zien doen. Wel zag ik Chinezen in Taiwan op betelnoten kauwen. Dat geeft een rode bende op straat. Is nog meer verslavend en de voortanden rotten er van weg.

  2. Een opa heb ik niet gekend, de ‘humor’ miste ik (niet).
    Wel kenden we een paar oude mannetjes die pruimden. Met een geelbruin spoor van mondhoek naar kin… 😫

  3. Mooi verhaal over een minder mooie opa! Ik zie het allemaal voor me! Gelukkig gebeurt dit nu niet meer!

Comments are closed.