Cijfers

In de C=tijd werden we overspoeld met cijfers. Hoeveel mensen er besmet waren, hoeveel er in het ziekenhuis lagen, hoeveel daarvan op de IC. En nergens hoorde men ook maar iemand opmerken dat zoiets toch wel enigszins “privacy-gevoelig” zou kunnen liggen.

Inmiddels is er al meer dan een jaar sprake van oversterfte in Nederland.

Al vroeg zijn hierover kamervragen gesteld en om onderzoek gevraagd, waarop steeds geen of ontwijkend antwoord op werd gegeven.

Nu zijn de cijfers niet meer te ontkennen en wordt opnieuw gevraagd om een onderzoek. En weer wordt dat op diverse manieren vertraagd of getraineerd.

Ineens zouden de data te privacy-gevoelig liggen. Maar hoe zat dat dan met die vermaledijde QR-code? Lag dat niet privacy-gevoelig, toen iedereen open en bloot kon zien wie wel of niet naar binnen mocht?

Al een tijd lang houd ik de sterftecijfers van het CBS bij. Ik ben geen statisticus, maar ook mij viel op dat de sterftecijfers -in vergelijking met een normaal jaar als 2018– al maanden lang beduidend hoger liggen. Tot nu toe zijn er in 2022 ruim 6390 mensen meer overleden dan in dezelfde periode van 2018. En dat ondanks een flinke griepgolf aan het begin van 2018. Gemiddeld stierven dit jaar dus elke dag 26 mensen meer dan “normaal”.

En wie denkt dat die oversterfte alleen in Nederland is… Helaas niet, landen als India, de Verenigde Staten, Groot Britannië, Australië kennen hetzelfde probleem.

Het lijkt mij toch wel heel belangrijk om te onderzoeken waaraan die oversterfte te wijten is. Dus waar wacht men nu toch op?

9 thoughts on “Cijfers

 1. Eigenlijk dacht ik gewoon aan de vergrijzing, we zijn met ontzettend veel bejaarden en daarvan overlijden er heel veel..

 2. Het is al diverse keren duidelijk geworden dat de oorzaak van overlijden niet geheel juist vermeld wordt. En dan nog, als er staat hartstilstand of beroerte, waardoor is dat dan veroorzaakt? Dat wordt nooit vermeld.
  En de cijfers van het CBS zijn niet altijd even precies, al zou het in het huidige computer-tijdperk wel moeten, maar als het invoeren niet accuraat gebeurt……

 3. @Ximaar: bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik denk dat alleen een gedegen onderzoek een verklaring kan geven. Maar het onderzoeken van doodsoorzaken wordt natuurlijk erg lastig als de mensen inmiddels begraven of gecremeerd zijn.

 4. Wat een verhelderende reactie schrijft Ximaar. In de Volkskrant heeft kortgeleden ook een stuk gestaan waarin gepleit werd om in deze situatie de info betreffende overlijden te anonimiseren.

 5. Dit zou los moeten staan van privacy. Dat kan prima door alle info te anoniemiseren.

  Iets anders is dat we dit soort getallen a la minuut willen weten. Daar was de medische wetenschap en CBS nooit op ingericht. Normaal zochten ze het uit aan het eind van een jaar en duurde het een half jaar voordat de cijfers naar buiten kwamen. Maar ook toen hadden ze al het probleem van zeer matige registratie. Vaak zijn er meerdere oorzaken voor een overlijden. Zeker bij oudere mensen die al jaren iets mankeren.

  Bij de journalisten ontbreekt het doorgaans aan kennis over statistiek en demografie. Helaas worden mensen met beta-opleiding doorgaans geen journalist.

  Om iets simpels te noemen. Je kan de getallen van 2018 niet met 2022 1 op 1 vergelijken. Als het gaat om mensen van rond de 75, dan moet je de bevolkingsgroei van 75 jaar geleden verekenen. Die was toen ruim 1% en dus 4% over 4 jaar. Alleen om die reden sterven in 2022 gemiddeld per dag 16 mensen meer dan in 2018. Ruim de helft van die 26 is dus helemaal geen oversterfte.

  Maar ook het vaststellen van de doodsoorzaak is erg lastig. Zo staat er dat mijn moeder is overleden aan hartstilstand. Is niet onjuist, maar met haar hart was weinig aan de hand. Ze stikte in de vla die ze graag wilde hebben. Onder haar conditie zou je dat zelfs euthanasie kunnen noemen. De laatste maanden was ze vreselijk ziek en opgegeven door het ziekenhuis, omdat ze de chemokuren niet aan kon. Ze had de ziekte van Kahler en waarschijnlijk is dat gekomen omdat ze al heel haar leven een zeer beperkte longcapaciteit had. En dan mag een huisarts thuis eventjes bepalen wat de doodsoorzaak is.

  Bij de huidige oversterfte zal zeker de uitgestelde zorg door teveel uitvallend medisch personneel een oorzaak zijn. Dat is echter zeer lastig vast te stellen. Er is wel jaren voor gewaarschuwd. Dit effect had ook veel groter kunnen zijn als het percentage gevaccineerden een stuk lager was geweest.

 6. Ik dacht al dat het meest te wijten was aan Corona… en “achterstallig onderhoud” aan wachtenden in het ziekenhuis.

Comments are closed.