Waar was tie nou…?

Vorig jaar wilden de Ganzen een nieuwe wandeling maken. Route uitgestippeld, afspraken gemaakt. Maar het ging niet door. Omdat in dat gebied de eikenprocessierups zou huizen. En daar wilden we niet aan bloot gesteld worden.

Bron: Google foto’s

Dit jaar werd er een hele tijd niet in groepsverband gewandeld. Maar half Nederland trok in die tijd wel de wandelschoenen aan en liep van hort naar haar. De kranten stonden vol, maar over die akelige eikenprocessierups hebben we maar heel incidenteel gehoord. Nauwelijks mag ik wel zeggen.

En dat vind ik dan weer heel vreemd. Want als dat beestje jaren achtereen voor veel last zorgt, zouden die beesten dan in dit jaar ineens bijna weg zijn? Ik kan het nauwelijks geloven….!

Of waren we veel te veel bezig met dat nare C-virus? Werd daardoor alles overschaduwd? Wie het weet, mag het zeggen.

6 thoughts on “Waar was tie nou…?

  1. Hier hebben gedurende korte tijd wel van die gestreepte linten om eiken gezeten, maar die waren na een paar weken al weer weg. Ik hoorde ,dat er dit jaar veel minder rupsen zijn geweest. Het wegbranden van de nesten heeft kennelijk goed geholpen. Plus dat er ook veel mezen zijn geweest. Een heleboel gemeenten hebben nestkastjes opgehangen en ook particulieren doen dat meer dan normaal. Alles bij elkaar zal het toch wel gescheeld hebben.

Comments are closed.