Scrabble-woorden

Hier nog maar weer eens een paar niet alledaagse woorden, die toch echt tot het Nederlands behoren en dus gebruikt mogen worden bij het Scrabblen:

candy → snoepgoed, suikergoed

cedi → munteenheid van Ghana

clavis → klep op een blaasinstrument

gehands → (voor de hand) passen

grunten → (van zangers, m.n. van metalbands) grunts ten gehore brengen

heben → bevallige schenkster

veek → aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op strand en dijken achterblijft

vroon → viswater dat aan de landsheer behoorde

windboer → exploitant van een of meer windturbines

zanen → room afscheiden, afromen

zonkje → lage grond, inzinking van het terrein