Spelletje #1

Een nieuwe serie opgaven. Ik begin deze week gewoon in huis. Het detail dat je hier ziet, is bij iedereen te vinden. Dus denk ik dat het antwoord niet moeilijk is. Want waar is dit een detail van?

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl