Sunday Postcard Art: India

India, onderwerp vandaag bij Sunday Postcard Art.

Ik was er nog nooit, maar wil er best wel een keer naar toe. Het lijkt me een land van geuren, kleuren, enorme rijkdom en afgrijselijke armoe. En van films natuurlijk. Bollywood vormde dan ook de inspiratie voor deze kaart.

Hoe het in India werkelijk is, horen we te zijner tijd. Want jongste zoon gaat binnenkort voor een half jaar door dat land reizen.

India, is today’s theme with Sunday Postcard Art. I never have been there, but would like to see that country. It seems to me a mix of colours, smells, enormous richness and terrible poorness. And of films, of course. Bollywood was my inspiration for this card.

How it really is in India we will hear within short, as our youngest son will travel for half a year through India

9 thoughts on “Sunday Postcard Art: India

Comments are closed.