Spreuk van de week

  Laten we de week beginnen met een spreuk. Grappige gezegden om te (glim)lachen of wijze woorden om te overdenken. Elke maandag vind je er hier een.

Huil liever één keer je hart uit je lijf, dan voortdurend te lopen zuchten.
Chinees gezegde

Ik kan me geen betere illustratie denken bij deze spreuk, dan Conny Stuart. Zij vertolkte op onnavolgbare wijze “Zeur niet”van Annie M.G. Schmidt. Klik hier of op de foto om het lied te horen.