Zing mee!

Het idee van een Kroningslied was misschien wel leuk bedacht, maar viel in de praktijk toch wel een beetje tegen. Maar waarom zingen wij niet gewoon ons volkslied, het Wilhelmus?

Helaas hebben wij niet de met de tekst bedrukte bierglazen bij de hand. Die zijn slechts in New York en omstreken uitgereikt door de bekende brouwer van heerlijk helder bier. Daarom geef ik de tekst hieronder, zodat we toch allemaal uit volle borst kunnen meezingen:

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

 

 

One thought on “Zing mee!

Comments are closed.