Humbug

humbug Als bijna 16-jarige begon ik mijn werkzaam leven als kantoorbediende, werd assistent-secretaresse en klom daarna op tot secretaresse. Ik heb begrepen dat die beroepen niet meer bestaan. Die naam is gesneuveld, net als boekhouder, afdelingschef, inkoper of vertegenwoordiger.
Het werk is er nog wel, alleen het heet anders. Dus moet ik even nadenken wat een office-manager of consultant nou doet, net als bij een account-manager, hr-professional of CEO.
En nou gaat dat weer allemaal op de schop. Want jongeren komen helemaal niet af op advertenties waarin een controller of secretaresse wordt gevraagd. En hoe gaan we die baan dan noemen? Centjesteller of Directeur eerste indrukken!
Och, wat zou mijn eerste directeur (CEO??) hiervan gevonden hebben? Ik denk niet dat hij had kunnen waarderen. Hij hield niet van humbug. Het was nog zo’n statige man, met strenge blik en dito opvattingen. Fouten van mij en mijn collega werden berispt met “Doe jij nou maar gewoon. Eerst maar eens zien of je wat kunt betekenen in de maatschappij!” En ik boog deemoedig het hoofd en ging mijn vergissing in het grootboek beschaamd rechtzetten.

4 thoughts on “Humbug

  1. Ik denk dat de tijd van toen helemaal niet zo slecht was. En al die namen? Alles verengelst tegenwoordig. Ik moet soms echt goed nadenken als ik sommige woorden lees en zie.

  2. Mijn eerste chef heette procuratiehouder. Dat moest ik althans als zijn secretaresse onder zijn naam in brieven zetten. Nu zijn het allemaal Engelse of liever gezegd Amerikaanse termen. Die eigenlijk ook niet zoveel zeggen.

  3. En dat heeft je beslist geen kwaad gedaan! Ik hou meestal niet zo van zijden handschoentjes. Die laten je uiteindelijk in de kou staan.
    Ha mooie beeldspraak al zeg ik het zelf.

Comments are closed.