Spreuk van de week

Ook dit jaar wil ik de week beginnen met een spreuk. Grappige gezegden om te (glim)lachen of wijze woorden om te overdenken. Elke maandag vind je er hier een. Dit is hem voor deze week:

Het werk wacht wel tot jij jouw kind de regenboog hebt laten zien. Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk.
P. Cloffard