Spelletje (6)

Het gebouw dat hier twee weken achter elkaar stond, was het oude hoofdkantoor van de NS. Het staat, uiteraard, in Utrecht en had als bijnaam “De inktpot”. Klik hier voor meer info.
Bettie, Hanneke, Henk en Rina vonden, na de hint, het antwoord en verdienden daarmee elk 2 punten.

Vorige week stond hier ook nog een stadsplattegrond. Het is de plattegrond van Breda, getekend door de cartograaf Blaeu.

Dit werd gevonden door Bettie, Hanneke, Henk, Jacqueline en Rina, die er elk 1 punt voor krijgen.

Deze week weer een detail van een huishoudelijk voorwerp. Wie weet wat dit is?

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl