Spelletje (4)

Voor Bettie, Hanneke en Henk leverde het detail van vorige week geen problemen op. Zij herkenden meteen het logo van Persil.

En verdienden daarmee weer elk 1 punt.

Er zijn 2 punten te verdienen voor degene die me kan vertellen waar dit gebouw staat en waarvoor het diende.

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl