Spelletje #50

Voor de dames was de opgave (met hint) van vorige week tamelijk gemakkelijk. Maar de enige heer in het gezelschap liet zich niet voor één gat vangen en kwam in de herkansing ook met het goede antwoord: het spoelhuis van een naaimachine.

Hanneke, Hanneke R., Henk, Jacqueline, Jeanne L., Marlies, Martine, Rina en Yvonne verdienden daarmee elk 1 punt.

De opgave van deze week ligt minder dicht bij huis. Het gebouw hiernaast staat op een bankbiljet. Er zijn 2 punten te verdienen voor wie me kan vertellen welk gebouw dit is en waar het staat.

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl