Spelletje #28

Vorige week stond hier een foto van de grote Hassan II-moskee in Casablanca.

Bettie, Rina en Henk stuurden de goede antwoorden en verdienden daarmee 2 punten.

Hiernaast staat een detail van een schilderij.
De vraagvan deze week  is natuurlijk:  welk schilderij is dit en wie schilderde het?

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl