Spelletje # 27 (waar is dit?)

Op het bankbiljet van duizend Belgische francs staat Mercator afgebeeld.

Wie meer wil weten over deze beroemde kaartenmaker, klikt hier.

Jammer, maar niemand heeft het goede antwoord gegeven.

Deze week een hopelijk minder moeilijke opgave. Er zijn 2 punten te verdienen, wanneer je me laat weten waar dit gebouw staat en wat het is.
Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan:
spelletje@knutzels.nl

..