Spelletje #24 (wat is dit?)

1) J.H. van 't Hoff; 2) J.D. van der Waals; 3) T.M.C. Asser

De heren die ik vorige week liet zien, waren Jacobus Henricus van ’t Hoff,  Johannes Diderik van der Waals en  Tobias Michael Carel Aaser.

Deze heren hadden gemeen dat zij alle drie Nobelprijswinnaars waren en wel Van ’t Hoff in 1901 voor Scheikunde; Van der Waals in 1910 voor Natuurkunde en Asser in 1911 voor Vrede.

De juiste antwoorden werden gevonden door Bettie en Henk, die hiermee elk 6 punten verdienden.

Voor deze week heb ik gebruik gemaakt van een detail van een eigen foto.
Dit onderdeel zit dus in iets wat zich in mijn huishouden bevindt. De vraag is: wat is dit?

Antwoorden kunnen, uitsluitend per e-mail, worden gezonden aan: spelletje@knutzels.nl