Spelletje #13 (Wie is dit?)

Spel_#12-A

Vorige week liet ik een detail zien van de vlag van de president van Brazilië.

Alleen Jacqueline wist zowel het land als de persoon te noemen en krijgt daarvoor 2 punten.

Wie is dit?

Wie is dit?

De vraag van deze week luidt: wie is deze man? 1 punt voor het goede antwoord.

Antwoorden kunnen uitsluitend per e-mail worden gezonden aan:

spelletje@knutzels.nl