Muzikaal begin van de week

Net als vorig jaar begin ik elke week weer met muziek. Het kan van alles wat zijn, in elke taal, soms ontroerend, soms carnavalesk. Maar het brengt in ieder geval mij altijd in een goed humeur.
Deze week start ik met de Nederlandse groep De Dijk: een man weet niet wat ie mist

Scrabble-woorden

Hier nog maar weer eens een paar niet alledaagse woorden, die toch echt tot het Nederlands behoren en dus gebruikt mogen worden bij het Scrabblen:

candy → snoepgoed, suikergoed

cedi → munteenheid van Ghana

clavis → klep op een blaasinstrument

gehands → (voor de hand) passen

grunten → (van zangers, m.n. van metalbands) grunts ten gehore brengen

heben → bevallige schenkster

veek → aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op strand en dijken achterblijft

vroon → viswater dat aan de landsheer behoorde

windboer → exploitant van een of meer windturbines

zanen → room afscheiden, afromen

zonkje → lage grond, inzinking van het terrein

Reclame

Reclame op zich is soms al vervelend genoeg, maar sommige uitingen vind ik ronduit ergerlijk.
Zoals deze advertentie van Brabantia. Goeie producten, daar niet van.
Maar waarom moet de aanprijzing ervoor in het Engels? Naar mijn gevoel ook nog krakkemikkig “Google”-engels. Terwijl de zin ook in prima Nederlands geplaatst had kunnen worden. We hebben tenslotte toch een eigen taal, een eigen identiteit.
Doe dus normaal en hou het bij onze eigen taal.